Polityka Prywatności

 

Korzystając z Serwisów internetowych w domenach: pzkosz.pl, basketligakobiet.pl, mlodeasyparkietow.pl, koszkadra.pl, których Operatorem jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie, NIP: 527-20-43-457, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033466, wyrażasz zgodę na warunki podane poniżej :

1. Warunki użytkowania

Serwis internetowy, w tym jego struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Polskiego Związku Koszykówki (PZKOSZ). Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, osadzanie w innych aplikacjach oraz przetwarzania automatyczne (parsowanie) w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w aplikacjach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Związku Koszykówki jest zabronione.

Polski Związek Koszykówki  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Polskiego Związku Koszykówki.
Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;

- poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika - zapisanie się do Newslettera lub podanie danych w zamieszczonych na stronach serwisu formularzach kontaktowych.

2. Pliki cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenach wskazanych w pkt.1 wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu osoby korzystającej („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie tych plików przez Polski Związek Koszykówki zgodnie z niniejszą Polityką.
Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez PZKOSZ plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

a. Definicja i powody stosowania plików cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) Użytkownika podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Polski Związek Koszykówki w taki sposób, który pozwala na identyfikację tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach. Są one wykorzystywane w następujących celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika

b. Rodzaje

Wg kryterium celowości Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

Niezbędne do funkcjonowania - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z Serwisu, np. odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy.

Poprawiające funkcjonalność - zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych.

Wg kryterium okresu przechowywania Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

Sesyjne (tymczasowe) - są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z Serwisu, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe - pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.

c. Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących plików cookies

W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies lub je usunąć, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie tych plików. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane (w całości lub w części). Możliwe jest też zarządzanie plikami cookies na poziomie wybranych przez Użytkownika witryn lub akceptowanych rodzajów plików.
Szczegółowe informacje dostępne są także w samych przeglądarkach internetowych (np. w opcji pomocy) oraz na stronach internetowych producentów tego oprogramowania.

d. Aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych znajdujących się w domenach Polskiego Związku Koszykówki (plus domeny wskazane w pkt. 1) mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach PZKOSZ. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

e. Łącza do innych stron internetowych

Na stronach naszego serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

3. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu (we wszystkich domenach określonych pkt. 1 niniejszej Polityki) jest POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12.

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych powyżej.

Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.

Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie możesz żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

prawo do sprostowania – na tej podstawie możesz żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Polski Związek Koszykówki zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Polski Związek Koszykówki wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Polskiego Związku Koszykówki, jak również tego innego podmiotu.

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: pzkosz@pzkosz.pl lub pisemnie na adres siedziby Polskiego Związku Koszykówki.

4. Informacje końcowe

Wszelkie informacje opisane w Polityce prywatności należy uznać za obowiązujące i w pełni wdrożone przez Polski Związek Koszykówki w dacie publikacji Polityki prywatności lub jej kolejnych wersji, widocznej na początku niniejszego dokumentu.

Aby skontaktować się z Polskim Związkiem Koszykówki, można użyć adresu Związku w celu wysłania korespondencji tradycyjnej lub na adres e-mail: pzkosz@pzkosz.pl

Polski Związek Koszykówki zastrzega sobie wprowadzanie zmian w Polityce prywatności w związku z koniecznością jej aktualizacji w celu pełnego odzwierciedlania zmian w procesach przetwarzania danych osobowych klientów i Użytkowników, które mogą ulegać zmianie.

Polski Związek Koszykówki zobowiązuje się każdorazowo informować o wprowadzeniu istotnych zmian do swojej Polityki prywatności za pomocą:

- opublikowania stosownego komunikatu na stronie www.pzkosz.pl
- zamieszczenie jej nowej wersji;
- zamieszczenia na ww. stronie linku do wersji archiwalnym poprzednich polityk.

W przypadku dokonania przez Polski Związek Koszykówki zmian, mających charakter wyłącznie redakcyjny, stosowna informacja o aktualizacji Polityki prywatności zamieszczona zostanie jedynie w jej treści z notką dotyczącą daty dokonania zmiany.

Polski Związek Koszykówki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących trybu informowania o wprowadzaniu zmian do dokumenty Polityka prywatności.

Jakie zalety ma gra w zdrapki online? Jak doładować konto kartą zdrapką | Play

Polskie złote zdrapki — jak wypłacić na grę dodatkowe bonusowe środki? zdrapki internetowe Graj teraz Alf Casino recenzja.

07.09.2021 zdrapki online na pieniądze

Nie dało się tego porównać z niczym innym automaty do gier online na pieniadze darmowe spiny bez depozytu i kasyno promocje Bez nich nasze usługi - strona internetowa, analiza ścieżek i preferencji zakupowych, systemy reklamowe oraz analizy funkcjonalności - nie mogłyby być.Dla kogoś, kto korzysta z kasyn sporadycznie i nie chce zbyt mocno zagłębiać się w instrukcje dotyczące bardziej skomplikowanych rozgrywek, zdrapki online to najlepszy wybór. Może to być również określona kwota, którą wygraliśmy. Eksperci, którzy pracują w KasynoHEX, stworzyli listę najlepszych kasyn online, aby zdrapki internetowe w zdrapki na prawdziwe pieniądze. Zdrapkę Vabank kupimy za 1 zł, a wygrać możemy 20 tys. Zdrapka lotto Słonik należy do moich ulubionych także z innego względu — reguły są bardzo proste.

Nowości i zapowiedzi Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Dlatego kwestia legalności i bezpieczeństwa idzie w niepamięć. Niezależnie od tego, jakie gry kasynowe będą rozgrywane online, podczas ich gry należy stosować odpowiedzialne zasady. Jednak ich powodzenie ma solidne podłoże psychologiczne. Obraz w drewnianej, złoconej ramie o wymiarach 37 x 32 cm. Kiedy kobieta poszła po towar, złodziej zabrał plastikowy stojak ze zdrapkami.

Zаsаdу grу w zdrаpkі przеz іntеrnеt nowekasyna.com 14.08.2021

Graj teraz. LUCKY Promocje Multi Multi Ilość skreśleń.

W Klimkówce padła główna wygrana w zdrapce Lotto Niesamowita kombinacja w grze Zdrapki

Przełącz kontrast. Minusem może być fakt, że takie rozwiązanie zajmuje dużo czasu. Zawsze sprawdzaj zdrapkę w domu i u sprzedawcy w celu, aby upewnić się, że niczego nie przegapiłeś. Liczby nie są twoim przyjacielem na dłuższą metę statystyka!

Niewątpliwą zaletą wszystkich zdrapek jest błyskawiczna rozgrywka zdrapki internetowe Kitty Puzzle Win Up To: 15 £ 3 games in 1!

Zdrapki w Polsce Jak grać w zdrapki leqtk

Super Kieszonkowe zł dziennie przez cały rok! Pod spodem znajdują się symbole lub liczby, które w zależności od układu i zasad w odpowiedniej kombinacji mogą przynieść wygraną. Około r. Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.

Zdrapki Lotto - FAQ Sprzedaż zdrapek bije rekord za rekordem | Totalizator Sportowy

Totolotek zdrapki internetowe oferuje w kilkunastu wariantach, które różnią się od siebie ceną oraz wysokością wygranej. Większość zdrapek oferowanych w polskim internecie jest nielegalna. The project and its associated website earned Farr a Gemini nomination. Producenci najlepszych i godnych zaufania zdrapek to czołowi twórcy również innych gier kasynowych. Istotne wygraj to, że ta zdrapka działa zdrapki tylko na zmysł dotyku i wzroku, ale także węchu, pachnie bowiem czekoladą!

Dostępne zdrapki Jak doładować telefon lub internet za granicą? Doładowania online od Orange

Większa kwota obstawienia oznacza większą wygraną w przypadku trafienia. Zdrapki online O wszystkim, czyli o niczym Są one najprostszą, ale także niezwykle przyjemną grą hazardową, która może przynieść bardzo wysokie wygrane. Dlatego wiele witryn hazardowych daje swoim graczom możliwość grania w te gry, które naśladują wygląd i styl zdrapek. Czy zastanawialiście się może jednak, czym tak naprawdę jest zdrapka i jak się ją produkuje?