Staże trenerskie przy młodzieżowych kadrach narodowych

Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki informuje o możliwości odbycia stażów trenerskich przy młodzieżowych kadrach narodowych.

news

Istnieje możliwość odbycia stażu przy następujących kadrach:
U20K kobiet (trener Krzysztof Szewczyk),
U20 mężczyzn (trener Przemysław Frasunkiewicz),
U18 kobiet (trener Maciej Gordon),
U18 mężczyzn (trener Mariusz Niedbalski),
U16 kobiet (trenerka Lubow Szwecowa-Knap),
U16 mężczyzn (trener Roman Prawica),
U15 kobiet (trener Adam Kubaszczyk),
U15 mężczyzn (trener Dawid Mazur),
U14 kobiet (trener Mariusz Świerk),
U14 mężczyzn (trener Wojciech Rogowski).

 

Koszt udziału w stażu wynosi ok. 35% kosztów pobytu (dojazd na własny koszt).

 

Terminy staży

1) U20 kobiet - COS Zakopane, 28.05-10.06.2018 (13 dób);
koszt uczestnika 660,00 zł (13 x 145,00 x 35%) 2 osoby

2) U18 kobiet – COS Zakopane, 13.06-19.06.2018 (6 dób)*;
koszt uczestnika 330,00 zł (6 x 157,00 x 35%) 2 osoby

3) U16 kobiet - COS Zakopane, 28.06-08.07.2018 (10 dób)*;
koszt uczestnika 553,00 zł (10 x 158,00 x 35%) 2 osoby

4) U15 kobiet – COS Giżycko, 22.07-01.08.2018 (10 dób);
koszt uczestnika 490,00 zł (10 x 140,00 x 35%) 2 osoby 5)

U14 kobiet – COS Władysławowo, 29.07-08.08.2018 (10 dób)*;
koszt uczestnika 543,00 zł (10 x 155,00 x 35%) 2 osoby

6) U20 mężczyzn – Wrocław, 01.06-12.06.2018 (11 dób);
koszt uczestnika 578,00 zł (11 x 150,00 x 35%) 2 osoby

7) U18 mężczyzn – COS Zakopane, 16.06-25.06.2018 (9 dób)*;
koszt uczestnika 489,00 zł (9 x 155,00 x 35%) 2 osoby

8) U16 mężczyzn – COS Szczyrk, 27.06-04.07.2018 (7 dób);
koszt uczestnika 343,00 zł (7 x 140,00 x 35%) 2 osoby

9) U15 mężczyzn – COS Zakopane, 30.07-05.08.2018 (6 dób)*;
koszt uczestnika 326,00 zł (6 x 155,00 x 35%) 2 osoby

10) U14 mężczyzn – COS Władysławowo, 30.07-07.08.2018 (8 dób);
koszt uczestnika 392,00 zł (8 x 140,00 x 35%) 2 osoby

*nocleg poza Centralnym Ośrodkiem Sportu

Zgłoszenia w formie e-maila proszę przysyłać na adres:
1) Staże przy KN żeńskich (k.gryko@pzkosz.pl) w terminie do 17.05.2018
2) Staże przy KN męskich (m.popiolek@pzkosz.pl) w terminie do 17.05.2018

Zgłoszenie kandydata (kandydatki) w formie elektronicznej do udziału w wyżej wymienionych stażach powinno zawierać dane kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-mail), aktualne miejsce pracy (klub, szkoła), krótki opis osiągnięć w dotychczasowej pracy szkoleniowej oraz wskazanie, na które zgrupowanie dany kandydat chciałby zostać zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w stażu zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 24.05.2018.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

koszykówka kobiet – Karol Gryko, tel. 885 881 814
koszykówka mężczyzn – Marek Popiołek, tel. 696 257 360

udostępnij