Województwo Lubelskie będzie współpracować z PZKosz