Spotkanie trenerów kadr narodowych w Spale

W dniach 29-30.10.2017 w Spale odbyło się spotkanie trenerów kadr narodowych, podczas którego podsumowano wszystkie kwestie związane z pracą przy młodzieżowych reprezentacjach w 2017 roku.

news

W szkoleniu wzięło udział 27 osób, a uroczystego otwarcia dokonali Dyrektor Sportowy PZKosz Kazimierz Mikołajec, Koordynator Pionu Żeńskiego Roman Skrzecz, Koordynator Pionu Męskiego Ryszard Pietruszak oraz Koordynatorzy Pionów Motorycznych Mirosław Cygan i Remigiusz Rzepka.

Następnie trenerzy główni oraz przygotowania motorycznego w poszczególnych sesjach rozmawiali o zagadnieniach szkoleniowych i organizacyjnych, które przyczyniają się do ciągłego podnoszenia jakości pracy młodzieżowych reprezentacji narodowych.

 

udostępnij